ความเป็นมาของหลักสูตร

       นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังก้าวเข้ามาเปลี่ยนบริบททั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของโลก ณ ขณะนี้ คงจะหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ไปไม่ได้ เทคโนโลยีบล็อกเชนนับเป็นเทคโนโลยี Decentralization ที่กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลก โดยการปฏิวัติการทำธุรกรรมของอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ภาคการเงินการธนาคาร ภาคการศึกษา ภาคการสาธารณสุข และภาคธุรกิจ เป็นต้น ไปอย่างสิ้นเชิงนับจากนี้ ทักษะนักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนบล็อกเชนมืออาชีพจึงกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในทุกภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการต่อกรกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างพลิกผันและรุนแรง สถาบันศูนย์กลางแห่งปัญญา (Wisdom Centric Academy) จึงเล็งเห็นความสำคัญในการสร้าง นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนบล็อกเชนมืออาชีพ ที่มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ บนเทคโนโลยีบล็อกเชนได้ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ Blockchain Developer นี้จึงถูกออกแบบขึ้นโดยนักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนบล็อกเชนมืออาชีพที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์จริง เพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างใกล้ชิดให้กับผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเขียนโปรแกรม นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และผู้ที่มีความสนใจเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงอนาคต

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

ควรมีความเข้าใจพื้นฐาน

เรื่องสกุลเงินเข้ารหัส (Cryptocurrency)

เช่น Bitcoin, Ethereum เป็นต้น

ควรมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์การเขียนโปรแกรมอย่างน้อยหนึ่งภาษา

ต้องมีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้

เทคโนโลยีบล็อกเชนเชิงลึก

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

นายปรมินทร์ อินโสม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ TDAX.com 

ผู้ให้บริการเว็บไซต์ซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลและ ICO

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

bg-11-2-11.png
bg-11.png

Teerasej Jiraphatchandej

Cross Platform Technology Consultant Nextflow: Web, Mobile App, Bot Community A community dedicate

Currently:
• Microsoft’s Most Valuable Professional (MVP, See Profile)
• User Group Manager, Thai Adobe Developer Community
• UX Design & Cross Platform Technology Consultant,
Next Flow
• Social Media & Online Business Analytic, sochiie.com
• Founder, Flash Platform Solution
• Partner of VOXLabs, Singapore.

รายละเอียดการอบรม

11

  • Blockchain as a Service – BaaS

  • Ethereum

12

  • Blockchain as a Service – BaaS

  • Ethereum

13

  • MultiChain

  • Hyperledger Fabric

14

  • MultiChain

  • Hyperledger Fabric

Dowload

1519

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด

ผู้สนใจขอรับสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด

โปรโมชั่นพิเศษ

VIP

01/19 - 01/23

  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

From:

$50000

Book Now

VVIP

01/19 - 01/23

  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

From:

$55000

Book Now

การชำระเงิน

สามารถโอนชำระผ่านทางบัญชี : ธนาคาร กสิกรไทย

เลขที่บัญชี 038 - 8 - 28912-0
ชื่อบัญชี หม่อมหลวง กุลธร เกษมสันต์ 

สาขา เซ็นทรัลลาดพร้าว
โดยใบเสร็จรับเงินจะออกให้ในนาม บริษัท วิสดอม เซ็นทริค จำกัด

(อัตราค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วในกรณีเป็นนิติบุคคล
ผู้สมัครสามารถหักภาษีณที่จ่าย 3% จากค่าสัมมนาได้)

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ดาวน์โหลดเอกสาร
สมัครออนไลน์

สถานที่จัดสัมนา

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร

wearewisdomcentric

@wisdomcentric

ติดต่อเรา

ผู้ประสานงานโครงการ

คุณวราภรณ์ ประณิธานวิทยา

โทร. 088-829-4449 

สอบถามเพิ่มเติม

Success! Message received.