หลักสูตรที่ผ่านมาของเรา

หลักสูตรอบรม

Creating Wealth in the Digital Age 

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2661 ณ โรงแรมอินเตอร์คอน หรือ เรเนซองค์

นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังก้าวเข้ามาเปลี่ยนบริบททั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของโลก ณ ขณะนี้ คงจะหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ไปไม่ได้ เทคโนโลยีบล็อกเชนนับเป็นเทคโนโลยี Decentralization อันดับที่สองที่กำลังเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงโลก ...

Price :

$22000